Entesa com a “racó de lectura”, la biblioteca d´aula és un espai atractiu a la classe on els llibres són els protagonistes i on l’alumnat troba una oferta variada de lectures en castellà, català i anglès. Per a nosaltres, la lectura és una activitat bàsica i primordial basada en els tres àmbits: saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.