Escola

HISTÒRIA

El Col.·legi Santo Tomás va ser fundat l’any 1966 pel Serafín Serrano Granero. L’escola començà amb un únic edifici, ubicat a ...
Mes info

Instal-lacions

Instal.lacions especifiques per als alumnes d´Educació Infantil Els alumnes d´Educació Infantil disposen d´instal.lacions específiques, ...
Mes info

PROJECTE EDUCATIU

L´activitat educativa del nostre centre es desenvolupa seguint els següents principis: Treballem per aconseguir la cohesió social a través del ...
Mes info

PROJECTE LINGÜÍSTIC

Els criteris generals per a les adequacions del procés d´ensenyament de les llengües a la realitat sociolingüística del centre. El tractament ...
Mes info

Normes d´organització i funcionament

Les NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE -NOFC- (Article18 D. Aut.) apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i ...
Mes info

NOVES TECNOLOGIES

L’objectiu principal és promoure les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) en tots els processos d’ensenyament-aprenentatge que ...
Mes info

Consell escolar

**DIRECTORA ** Raquel Serrano Bermúdez REPRESENTANTS DE LA TITULARITAT DEL CENTRE María Molina López Mairena Serrano Bermúdez Mónica Serrano ...
Mes info

La mascota: Tomi

Hola, sóc en Tomi, la mascota de l´escola Santo Tomás. En nom de tots els professors i professores us dono la benvinguda a tots aquells que ...
Mes info

Blogs de l´escola

Des d´aqui podeu accedir als diferentes blogs de l´escola: BLOG DE MÚSICA BLOG D´ANGLÈS BLOG D´ACTIVITATS (ara podeu seguir l´actualitat de ...
Mes info