Acullida

Acollida matinal

Acollida matinal

El servei d´acollida matinal és gestionat pels mateixos professors del centre. L´horari d´aquest servei és de 8 a 9 o de 8:30 a 9 hores.