Gabinet Psicopedagogic

Gabinet Psicopedagògic

Gabinet Psicopedagògic

El gabinet psicopedagògic és gestionat per l´empresa Bademèdic. L´objectiu principal és atendre a tots els alumnes que presentin dificultats d´aprenentatge i/o comportament; així com assessorar al professorat i orientar a les famílies en aquells aspectes que es considerin oportuns.