Els alumnes d´Infantil i fins a segon curs de Primària dediquen dues hores setmanals a la realització d´aquesta activitat molt a prop de l´escola (Atrium). L´activitat és opcional.