NOVES TECNOLOGIES

NOVES TECNOLOGIES

NOVES TECNOLOGIES

L’objectiu principal és promoure les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) en tots els processos d’ensenyament-aprenentatge que es duen a terme a les diferents àrees curriculars. A través d’activitats digitals, podem apropar els coneixements als alumnes amb mètodes més atractius, innovadors i sobretot, motivadors pels mateixos infants que mostren més interès per aprendre i seguir el contingut curricular de l’àrea. Obtenint millores en els resultats i uns aprenentatges significatius i funcionals. D’aquesta manera es potencia i treballa la competència de tractament de la informació i competència digital de l’alumnat de l’escola amb mestres de suport a l’aula i grups reduïts.