Activitats extraescolars

El centre oferta activitats dirigides als nostres alumnes fora de l´horari escolar i supervisades per l´equip directiu.

  • Anglès
  • Esport
  • Robòtica