Activitats extraescolars

El centre oferta activitats dirigides als nostres alumnes fora de l´horari escolar i supervisades per l´equip directiu.

  • Reforç escolar
  • Anglès
  • Esport