Instal·lacions

Instal.lacions especifiques per als alumnes d´Educació Infantil

Els alumnes d´Educació Infantil disposen d´instal·lacions específiques, independents de l´edifici principal de Primària. Les zones d´esbarjo també són independents, disposem d´un espai propi per als alumnes d´Infantil- 3 anys i un altre per als alumnes d´infantil de 4 i 5 anys.

Aules de música i informàtica

Aules específiques per a la realització de les activitats de l´àrea de Música i aula d´ informàtica per al treball de les Tecnologies de la informació i la comunicació.

Espais oberts per a la pràctica esportiva i recreativa

El centre disposa de tres patis per a la pràctica esportiva i recreativa. Per als dies de pluja disposem d´una aula polivalent per realizar activitats alternatives.

Menjador escolar

Disposem d´un edifici independent reservat per portar a terme el servei de menjador escolar.