Les etapes educatives del nostre centre es divideixen en:

  • Educació Infantil (3 a 6 anys)
  • Educació Primària (6 a 12 anys)

(Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya)