La psicomotricitat afavoreix el desenvolupament de les possibilitats motrius, expressives i creatives dels nostres alumnes a partir del moviment del cos. També els ajuda a millorar la relació i comunicació amb l´entorn que els envolta.